Covers magazines. Tekst op foto: militair rechtelijk tijdschrift.

Militair Rechtelijk Tijdschrift 2 staat online

De nieuwe editie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift staat online. Benieuwd? Lees het tijdschrift.

Wat leest u in deze editie:

Bijdrage – Recensie
Titel: Geersing legitimeert standrechtelijke executies van Westerling
Auteur: mr. dr. S. Meuwese

Bijdrage – Recensie
Titel: Geersing reageert
Auteur: mr. B. Geersing

Bijdrage – Opinie
Titel: Tijd om het militair tuchtrecht te evalueren
Auteur: luitenant-kolonel mr. J.J.M. van Hoek
Bijlage: 2019 Yale Draft Principles for Military Summary Proceedings

Bestuursrechtspraak
Centrale Raad van Beroep, 5 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:641
Titel: Ponypack
Auteur naschrift: majoor mr. W.S. Badri

Strafrechtspraak
Hoge Raad, 7 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:523
Titel: Schending ambtsgeheim
Auteur naschrift: KLTZ (LD) mr. dr. M.D. Fink

Colofon

De auteurs schrijven op persoonlijke titel. Het ministerie van Defensie en de redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het MRT.