Covers magazines. Tekst op foto: militair rechtelijk tijdschrift.

Militair Rechtelijk Tijdschrift 1 staat online

De nieuwe editie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift staat online. Benieuwd? Lees het tijdschrift.

Wat leest u in deze editie:

  • Een terugblik op de militaire dienstplicht.
  • Artikel 109 en 110 Wetboek van Militair Strafrecht: een lege huls?
  • Onterecht loonbelasting ingehouden over toegekende dwangsom.
  • Belang consistente bejegening van militairen en burgerambtenaren.

Colofon

De auteurs schrijven op persoonlijke titel. Het ministerie van Defensie en de redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het MRT.