Defensiekrant.

Nu online: Defensiekrant 10

De tiende Defensiekrant van 2023 staat online.

Benieuwd? Klik hier om direct naar de inhoudsopgave te gaan.

Wat leest u in deze krant?

  • Joint Viking in fotovogelvlucht

  • Vrouwenuniformen nog altijd heikel punt

  • Win-win voor 101 Waterboordetachement

En uiteraard meer!

Veel leesplezier en fijn weekend

Colofon

De Defensiekrant is een uitgave van de Directie Communicatie, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.