Defensiekrant.

Nu online: Defensiekrant 8

De achtste Defensiekrant van 2023 staat online.

Benieuwd? Klik hier om direct naar de inhoudsopgave te gaan.

Wat leest u in deze krant?

  • Samenwerkig is sleutelwoord voor succesvolle drugsvangsten Carib

  • Explosie moet hoogwaterramp voorkomen

  • Aardbevingsmissie blijft medische militairen nog lang bij

En uiteraard meer!

Veel leesplezier en fijn weekend

Colofon

De Defensiekrant is een uitgave van de Directie Communicatie, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.