Defensiekrant.

Nu online: Defensiekrant 46

De 46e Defensiekrant van 2022 staat online.

Benieuwd? Klik hier om direct naar de inhoudsopgave te gaan.

Wat leest u in deze krant?

  • Einde aan operationele inzet MiG-killer(s)

  • Nieuw leven voor overtollige voertuigen en goederen

  • Expositie Helmen vol Verhalen gaat het land in

En uiteraard meer!

Veel leesplezier en fijn weekend

Colofon

De Defensiekrant is een uitgave van de Directie Communicatie, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.