Defensiekrant.

Aankondiging Defensiekrant

Beste lezer,

U ontvangt deze eenmalige extra nieuwsbrief van de Defensiekrant, omdat we deze week een nieuw verzendsysteem invoeren voor de nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief proberen we dit systeem uit, omdat we willen voorkomen dat er straks bij de verzending van de Defensiekrant iets verkeerd gaat. De eerstvolgende uitgave van de Defensiekrant verschijnt morgen.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Colofon

De Defensiekrant is een uitgave van de Directie Communicatie, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.