Defensiekrant.

Defensiekrant 12 staat online

De nieuwe editie van de Defensiekrant staat online. Benieuwd? Lees het blad.

Wat leest u in deze editie:

  • D-Day groots herdacht in Normandië.
  • 1e wapenfeit F-35 op Nederlandse bodem.
  • Flitsmacht oefent snelle verplaatsing naar Polen.

...en uiteraard nog meer verhalen!

Veel leesplezier

Colofon

De Defensiekrant is een uitgave van de Directie Communicatie, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.