Alle Hens.

Alle Hens 10 staat online!

De nieuwste editie van Alle Hens staat online. Benieuwd? Lees het blad.

Wat leest u onder andere in deze editie:

  • Alles uit de kast voor hulp aan Bahamas.

  • Zr.Ms. Rotterdam na grondige verbouwing weer in de vaart.

  • Bij amfibisch opereren vooral 'leren door doen'.

  • Medezeggenschap vraagt om brede betrokkenheid.

... en uiteraard nog meer verhalen!

Veel leesplezier!

Colofon

Alle Hens is een uitgave van de Koninklijke Marine, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.