Waardering voor rol rode baretten tijdens orkaan Irma

“Elk moment. Elke missie.” Dit motto van 11 Luchtmobiele Brigade was zeker van toepassing op de genieverkennersgroep met hun inzet tijdens en na orkaan Irma. Hun ondersteuning in Sint-Maarten in september 2017 is niet onopgemerkt gebleven. Vanmiddag ontvingen 8 rode baretten tijdens een kleine ceremonie een groepswaardering en draagspeld. De op-een-na-hoogste waardering voor een groep. Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant van de Koninklijke Landmacht reikte het uit.
 

Leidende rol

De 9 genisten maakten tijdens de ramp van 6 september binnen 24 uur de start- en landingsbaan van het vliegveld vrij van puin en andere troep. Hiermee maakten ze snelle noodhulp mogelijk. Dat deden ze door zelfstandig contact te leggen met lokale instanties. Daarmee namen ze een leidende rol in het operationeel maken van het vliegveld.

Hun voortrekkersrol bleek ook uit het aanleveren van informatie over de staat van kritische infrastructuur als wegen, ziekenhuizen en havens. Tegelijkertijd voerden de militairen kleine constructiewerkzaamheden uit, controleerden ze gebouwen en konden bomen, daken en boten uit de weg worden geruimd.

Rode baret

11 Luchtmobiele Brigade is een eenheid van de Koninklijke Landmacht, die bekend staat om zijn mogelijkheid om op korte termijn, snel en beslissend inzetbaar te zijn. Zij doen dat vaak via de lucht, op het land en dragen de kenmerkende rode baret, waarvoor een mentaal en fysiek zeer intensieve opleiding is gevolgd. De waarde van deze opleiding bleek eens te meer tijdens orkaan Irma. De gedecoreerde rode baretten gingen door waar anderen zouden stoppen.

Orkaan Irma raasde 6 september 2017 over Sint Maarten en liet daar een spoor van vernieling achter. Militairen van marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee verleenden noodhulp op het Bovenwindse eiland.

Op het hoogtepunt waren meer dan 600 militairen op Sint Maarten, terwijl nog eens 400 man hen ondersteunden vanaf schepen en de Benedenwindse eilanden.