Onderzeedienst alerter op ongewenst gedrag

De Onderzeedienst heeft stappen genomen om op te treden tegen ongewenst gedrag als pesten of agressie. Ook doet de dienst er meer tegen om dit gedrag te voorkomen. Dit zijn punten uit het Plan van Aanpak dat voort kwam uit het interne onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

“Op een onderzeeboot werken mannen en vrouwen letterlijk en figuurlijk onder druk. Dit vraagt om teamwork waarbij ieder bemanningslid van belang is en er is geen ruimte voor ongewenst gedrag”, aldus groepscommandant kapitein-ter-zee Jeroen van Zanten. Dat ongewenst gedrag voorkomt in de organisatie wordt door de Koninklijke Marine erkend.

“We hebben als Onderzeedienst flinke stappen gemaakt. Er is extra aandacht om gedrag als pesten, treiteren en fysieke of verbale agressie bespreekbaar te maken met collega’s en leidinggevenden. Ook is duidelijker wat er precies onder ongewenst gedrag wordt verstaan en hoe dit verder valt te melden en af te handelen.”

De COID deed vorig jaar uitgebreid onderzoek naar de cultuur bij de Onderzeedienst. Met de uitkomsten is de marine sinds januari bezig. “Er is meer aandacht voor de verdere ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en er is een inhaalslag gemaakt van achterstallige cursussen op het gebied van personeelszorg. Bovendien krijgen nieuw geplaatste bemanningsleden extra begeleiding en is er meer aandacht voor het bepalen van de kernwaarden.”

Hoger percentage

Uit het interne onderzoek kwam naar voren dat 41 procent van de respondenten in de 2 jaren voor het onderzoek ongewenst gedrag heeft waargenomen. In die periode heeft 16 procent dit zelf ervaren. Beide uitkomsten zijn hoger dan gemiddeld bij Defensie (33,9 procent en 9,8 procent).

Mede door de cultuur gaf een aantal jonge militairen aan liever bij een ander deel van de marine aan de slag te gaan. Dit terwijl ze eerst voor de Onderzeedienst hadden gekozen. Daarnaast waren er officiële meldingen van ongewenst gedrag van collega’s. Deze meldingen gaven de doorslag voor het interne onderzoek.