Een klein gebaar voor erkenning en waardering van veteranen met pin

Het Draaginsigne Veteranen, een veteranenpas, een veteranenvlag. Het zijn artikelen die te maken hebben met de erkenning en waardering van veteranen. Voor hen die geregistreerd staan bij het Veteraneninstituut is er nu ook een veteranenpin. Vandaag of morgen liggen er 2 in de brievenbus.

Bij veteranen gaat het in dit geval om (oud-) militairen met de Nederlandse nationaliteit, die het Koninkrijk dienden.
Dat kan zijn in oorlogsomstandigheden, maar bijvoorbeeld ook tijdens vredesmissies.

Nederland telt momenteel meer dan 100.000 veteranen.

Budget Veteranendag

Het aardigheidje voor deze groep is betaald uit het budget dat was gereserveerd voor de Nederlandse Veteranendag vorig jaar. Vanwege COVID-19 konden activiteiten niet doorgaan en bleef er geld over. De minister van Defensie en een aantal Tweede Kamerleden deelden de mening dat het resterende bedrag besteed moest worden aan zaken voor veteranen. Dat gebeurt nu ook. Naast de veteranenpin wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in het project ‘namen van omgekomen veteranen op viaducten’.

Naam op infrastructuur

Inmiddels zijn in heel Nederland al meerdere bruggen, ecoducten en viaducten voorzien van een naam van een gesneuvelde militair. Ook komende jaren krijgt infrastructuur de naam van tijdens missies omgekomen militairen.