Weekoverzicht Defensieoperaties

In Litouwen is vorige week de belangrijkste en grootschalige oefening ‘Iron Wolf’ gestart. Met 1.200 militairen oefent de multinationale battlegroup binnen enhanced Forward Presence op volle sterke. Het volledige Nederlandse combat team met Leopard-tanks, CV-90 infanteriegevechtsvoertuigen en Boxer-wielvoertuigen, is ontplooid en beoefent bondgenootschappelijke verdediging. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 13 tot en met 19 oktober.

Nederland oefent samen met de andere troepen leverende NAVO-partners Duitsland, Noorwegen, Tsjechië, België en Luxemburg tegen oefenvijand Litouwen. De Baltische staat krijgt tijdens Iron Wolf steun van eenheden uit Spanje en de Verenigde Staten.

Nederland draagt met ongeveer 250 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De multinationale battlegroup waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en opereert vanuit Rukla. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband. Daarmee geeft het bondgenootschap een duidelijk signaal af: de NAVO traint samen om sterk te staan tegen alle mogelijke dreigingen.

Irak

De ongeveer 120 Nederlandse militairen die in Irak het vliegveld van Erbil beveiligen, opereren voortaan ook structureel in het gebied daaromheen. Dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse commandant van de basis. Deze zogenoemde buitenste ring wordt beschermd door de Koerdische strijdkrachten.  

Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector.

Nederland heeft verder nog 4 officieren in Bagdad en 2 in Erbil. Zij adviseren met name hoe operaties in de strijd tegen ISIS het best zijn te plannen en aan te sturen. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element. Op het hoofdkwartier van de missie in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren.

Opvang asielzoekers en Afghanen

Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hielpen zo’n 20 militairen bij de inrichting van paviljoens in Almere. De bedoeling is dat daar zo’n 450 asielzoekers kunnen verblijven.

Defensie draagt op dit moment op verschillende manieren bij aan de opvang van Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Dat gebeurt in Heumensoord en op Defensielocaties in Amsterdam, Harskamp, Zeist en Zoutkamp.

Lopende operaties buitenland:

 • Een groot deel van de Nederlandse militairen zijn vertrokken uit Jordanië. Ze beveiligden Belgische jachtvliegtuigen en personeel van de anti-ISIS-coalitie die boven Irak en Oost-Syrië opereerde. De resterende groep van de beveiliging draagt zorg dat de redeployment van het Belgische detachement veilig zal verlopen.
 • Tandheelkundig personeel van Defensie levert sinds 10 september zorg aan Afghaanse evacués in Kosovo. Dat gebeurt vanuit een mobiele tandartspraktijk.  
 • Nederlandse militairen maken zich op voor vertrek uit Jordanië. Ze beveiligden Belgische jachtvliegtuigen en personeel van de anti-ISIS-coalitie die boven Irak en Oost-Syrië opereerde. De Belgen maakten eind september de laatste vlucht.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Vanuit Qatar werken Nederlandse stafofficieren aan de strategische planning voor Operation Inherent Resolve.
 • 6 Nederlandse militairen werken voor de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM Mali).
 • Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments die Nederlandse schepen beschermen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Rome (EU Operation Irini).
 • Zr.Ms Van Amstel maakt deel uit van Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1). Dit vlootverband vormt de kern van het maritieme deel van de flitsmacht (VJTF) van de NAVO. Het verband vaart binnen Noord-Europa en bestaat onder meer uit Noorse, Canadese, Spaanse, Franse, Belgische en Portugese eenheden. Het multipurposefregat Van Amstel krijgt waarschijnlijk extra verantwoordelijkheid op het gebied van onderzeebootbestrijding. Aan boord is een NH90-maritieme gevechtshelikopter die hierbij kan assisteren.
 • Mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen maakt deel uit van Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Deze NAVO-vloot bevaart de Noordzee op zoek naar explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Deze week hebben de 5 schepen inclusief Zr.Ms. Vlaardingen van de SNMCMG1 een bezoek gebracht aan Amsterdam.
 • Zr.Ms. Evertsen maakt deel uit van de United Kingdom Carrier Strike Group. Deze vloot traint in internationaal verband in het hoogste geweldsspectrum, ondersteunt operaties en houdt zich bezig met diplomatieke activiteiten.
 • Zr.Ms. Holland is het stationsschip in het Caribisch gebied en patrouilleert daar voor de Kustwacht Caribisch Gebied.

Operaties/acties binnenland:

 • De EOD identificeerde en ruimde afgelopen week 50 projectielen. Mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee vernietigde 3 explosieven op zee. Dat gebeurde in het kader van Beneficial Cooperation, een samenwerking tussen civiele scheepvaart, de kustwacht en de marine.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.