Defensie ondersteunt brandweer bij dijkdoorbraak (UPDATE)

Zojuist is de dijk doorgebroken van het Julianakanaal bij Meerssen en Bunde. De militairen in de omgeving zijn door de Veiligheidsregio Limburg-Zuid gevraagd om de brandweer te ondersteunen. Samen wordt geprobeerd om het gat in de dijk te dichten.

UPDATE 16:15: Met vereende krachten en honderden zandzakken hebben militairen en brandweerlieden het gat in de dijk van het Julianakanaal bij Meerssen en Bunde voorlopig gedicht. Het oorspronkelijke bericht gaat hieronder verder.

Een deel van de eerder in Limburg-Zuid ingezette  vrachtwagens ondersteunt nu bij het evacueren in de omgeving Bergen /Nieuw-Bergen langs de rivier de Maas. Tussen Thorn en Wessem verstevigt een 80-koppig detachement de dijk met zandzakken.

Als de veiligheidsregio daarom vraagt, gaan militairen ook in Roermond en Venlo helpen. De situatie in de omgeving van Roermond wordt namelijk steeds nijpender. Het water zal hier nog verder stijgen. Ook Venlo is in de problemen. Het vlakbij de Maas gelegen ziekenhuis wordt volledig geëvacueerd om zo een eventuele overstroming voor te zijn.

Zandzakken

In Zuid-Limburgse Elsloo ondersteunen de militairen nog wel met het vullen van zandzakken. In Oud-Roosteren dekken militairen een dijk af met zandzakken en plastic. Dit om te voorkomen dat er teveel water door de dijk sijpelt. Ook staan de 4 militaire ziekenauto’s met specialistisch personeel nog steeds ter beschikking van de veiligheidsregio.

Ramptoeristen

De Koninklijke Marechaussee blijft met meerdere teams actief in de provincie ter ondersteuning van de Nationale Politie. De marechaussees helpen met wegafzettingen en het evacueren. Ook weren ze ‘ramptoeristen’.

In heel Limburg zijn nu ongeveer 200 militairen aan de slag. Dat waren er 300. De inzet kan in het weekend ook weer op- en afgeschaald worden. Dit is afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.

De NH90-helikopter en het duikteam die Defensie paraat had staan voor inzet in België zijn niet langer nodig.