Landmacht versterkt met cyber- en elektromagnetische capaciteit

De Koninklijke Landmacht is versterkt. De Cyber & Electric Magnetic Activities (CEMA) compagnie beschermt andere militaire eenheden op de grond tijdens inzet. Ook kan deze nieuwe capaciteit aanvallen van eenheden digitaal en in het elektromagnetisch spectrum (via de lucht) ondersteunen.

Een militair met een speciaal apparaat.
Een CEMA-device helpt het digitale landschap in kaart te brengen.

Met een ceremoniële vlaggenoverdracht is de compagnie gisteren officieel opgericht. Het team bestaat uit zowel militairen als burgermedewerkers, vrijwel allemaal met een technische achtergrond. Als het mandaat het toelaat kunnen zij bijvoorbeeld computers van een tegenstander hacken, telefoons afluisteren of vijandelijke communicatie verstoren. De compagnie zal bovendien militairen bewuster maken hoe tegenstanders in een conflict de locatie van militaire eenheden kunnen bepalen door mobiel telefoongebruik.

Defensie beschikt al over landelijke cybercapaciteit bij het Defensie Cyber Commando (DCC). Met de CEMA-compagnie heeft Defensie nu ook een eerste stap gezet om tijdens operaties op land, digitaal en draadloos het gevecht aangaan. Niet als vervanging van gevechtscapaciteit, maar als aanvulling daarop.

Defensievisie 2035 in uitvoering

De nieuwe eenheid is een van de investeringen die Defensie doet in het Informatiegestuurd Optreden (IGO), waarbij de krijgsmacht het vergaren, verwerken en (snel) verspreiden van informatie verder verbetert. De CEMA-compagnie geeft hier invulling aan en is daarmee een voorbeeld van hoe de krijgsmacht Defensievisie 2035 uitvoert.

De nieuwe capaciteit is ondergebracht bij het Command & Control Ondersteuningscommando in Stroe. De CEMA-compagnie bestaat nu uit 20 personen. Afhankelijk van het budget dat Defensie de komende jaren krijgt, kan deze eenheid verder groeien en over meer middelen beschikken.