Vriendschap Nijmegen-Albany symbool internationale solidariteit

Onbaatzuchtig de helpende hand uitsteken. Dat deed de Amerikaanse stad Albany toen Nijmegen na de bevrijding in puin lag. In 1947 stuurde de hoofdstad van de staat New York ruim 300 ton aan hulpgoederen naar Nijmegen. Vandaag werd het 1e lustrum gevierd van de stichting Friendship Albany Nijmegen. Die houdt het verhaal van een bijzondere vriendschap tussen 2 steden levend.

Vergroot afbeelding Minister Ank Bijleveld-Schouten achter katheder in een kerk, toehoorders in houten banken op de voorgrond.
Vandaag werd het 1e lustrum gevierd van de stichting Friendship Albany Nijmegen.

Minister Ank Bijleveld-Schouten opende de feestelijkheden op het terrein van de Heilig Landstichting: “Wij leven al 76 jaar in vrede. Er is al een aantal generaties dat het steeds moeilijker vindt om zich voor te stellen hoe het was om in een oorlog te leven. Daarom is het zo belangrijk dat er dagen zoals deze worden georganiseerd. Het verhaal van de vriendschap tussen Albany en Nijmegen is hét voorbeeld van hoe de thema’s wederopbouw en internationale vriendschap bij elkaar komen. Het is een iconisch verhaal, dat nooit verloren mag gaan.”

Amerikaanse soldaten troffen het verwoeste Nijmegen aan in september 1944. Bij hun terugkeer in september 1945 voor de 1e herdenking van de bevrijding zagen zij hoe moeizaam de stad zich herstelde. Via hun generaal James M. Gavin zetten zij een grootscheepse hulpcampagne op: van scholen, kerken en scouting, tot veteranenorganisaties en service clubs. Iedereen in Albany werd gevraagd om Nijmegen te helpen.

Vergroot afbeelding Minister Ank Bijleveld-Schouten achter katheder.
Minister Ank Bijleveld-Schouten opende de feestelijkheden op het terrein van de Heilig Landstichting.

Solidariteit onverminderd belangrijk

De minister wees op het feit dat internationale vriendschap en solidariteit nog altijd onverminderd van belang zijn voor onze veiligheid. “Veiligheid is een harde voorwaarde voor vrijheid, welvaart en democratie. En veiligheid heeft een prijs. Samenwerking met landen die ook willen instaan voor ónze vrijheid, heeft ook een prijs.”

Op de NAVO-top van deze week herbevestigden de bondgenoten de eenheid, solidariteit en saamhorigheid. Bijleveld: “U heeft ongetwijfeld gezien en gelezen dat ook president Biden zijn krachtige toewijding daaraan heeft uitgesproken. Dit is een nieuw hoofdstuk in de trans-Atlantische betrekkingen. En wat mij betreft kan het niet anders dan dat we dit gepaard laten gaan met een hogere bijdrage van Nederland aan onze internationale samenwerking. Op veiligheid en vriendschap kan en mag niet bezuinigd worden.”

Opa was ooggetuige

Na de openingswoorden startte het programma. Te horen was onder anderen Juultje (18). Zij sprak  met haar opa, de heer Leesberg (91), over hoe hij als ooggetuige de aankomst van de hulpgoederen had beleefd.

Het hele programma is terug te zien op de site van stichting FAN.