Defensie schaft mobiele containers aan voor betere veldhospitalen

Defensie gaat de veldhospitalen vernieuwen en uitbreiden. Hiervoor moeten nieuwe geneeskundige containers en bijbehorende modules worden aangeschaft, zoals energievoorziening en sterilisatietenten. Daarmee verbetert de mobiele geneeskundige zorg niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Staatssecretaris Barbara Visser heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Vergroot afbeelding Militaire chirurgen aan het werk in de operatiekamer (achieffoto).
Militaire chirurgen aan het werk in de operatiekamer (achieffoto).

Defensie beschikt sinds 2015 over 2 veldhospitalen in tenten met beperkte capaciteit. Het Mobiel Geneeskundig Operatiekamer Systeem werd destijds buiten gebruik gesteld. Het systeem had het einde van de levensduur bereikt en er was geen geld voor vervanging. 

Met de aanschaf van ruim 70 containers beschikt Defensie in de toekomst over 3 identieke, moderne veldhospitalen. Die voorzien in spoedeisende hulp en eerste- en tweedelijnszorg inclusief basischirurgie. De capaciteit en kwaliteit gaan hierdoor omhoog. De bedoeling is dat de 1e containers in 2025 in gebruik worden genomen.

Vergroot afbeelding Ziekenwagen en hulppost (archieffoto).
Ziekenwagen en hulppost (archieffoto). 

Vaste inrichting

Er is gekozen voor containers, omdat deze vanwege de vaste inrichting snel operationeel inzetbaar zijn. Ook zijn de installaties naar behoefte flexibel in te zetten. Een extra voordeel is dat het geneeskundig personeel de juiste middelen krijgt. Het schaarse personeel is daardoor beter te behouden. 

De containers bieden bescherming bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire omstandigheden. De installaties zijn nog uit te breiden met extra operatie-, IC-, en verpleegcapaciteit.

Ook is over duurzaamheid nagedacht. Zo verbruiken de nieuwe aggregaten minder fossiele brandstoffen en hebben ze een geringere uitstoot. Bovendien is een groot deel van de huidige middelen geschikt voor hergebruik.

NAVO

Defensie komt met de aanschaf van de containers niet alleen tegemoet aan de eigen wensen. Nederland voldoet hierdoor aan de NAVO-verplichting, dat stelt dat landen over voldoende capaciteit moeten beschikken voor een effectieve geneeskundige keten. 

Defensie onderzoekt of de aanbesteding via de zogeheten NATO Support and Procurement Agency plaats kan vinden. Op die manier voldoen de installaties automatisch aan alle geldende NAVO-normen en standaarden. Zo wordt interoperabiliteit verbeterd en zijn de mogelijkheden voor internationale samenwerkingen groter.

Met het project is € 25 miljoen tot € 100 miljoen gemoeid. Dit bedrag komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie.