Extra ondersteuning maakt special forces sterker en sneller

Defensie investeert de komende jaren fors in de ondersteuning van de zogenoemde Special Operations Forces (SOF). Het belang van SOF neemt al jaren toe, maar speciale operaties vragen ook om specialistische ondersteuning. Die varieert van logistieke en medische steun tot specialistische kennis van inlichtingen, luchtoperaties en explosieven. Met de oprichting van de SOF Supportcompagnie (SOF SPTcie) en Hoofdkwartier van het Korps Commandotroepen (KCT) is vandaag de 1e officiële stap gezet.

Vergroot afbeelding Deel van het nieuwe vaandel, vrouwelijke militair er voor.
Met de oprichting van de SOF Supportcompagnie (SOF SPTcie) van het Korps Commandotroepen werd ook de nieuwe onderdeelsvlag overhandigd.

Over een maand krijgt dit een vergelijkbaar vervolg bij de Netherlands Maritime Special Operations Force (NLMARSOF), onderdeel van het Korps Mariniers.  Daarnaast gaat per 1 september een compagnie bij 11 Luchtmobiele Brigade zich speciaal toeleggen op de ondersteuning van SOF.

Nu leveren voornamelijk andere eenheden ondersteuning aan het KCT en NLMARSOF. Hieraan kleven nadelen. Zo zijn deze eenheden niet altijd beschikbaar voor hun eigen onderdeel. Ook is de beschikbaarheid en inzetbaarheid van deze ondersteuners niet zo zeker als bij snel inzetbare SOF gewenst is.

Vergroot afbeelding Een militair en een antenne van communicatieapparatuur steken af tegen een verlichte lucht.
Het verbindingspeloton wordt versterkt met nieuw personeel en materieel.

Korps Commandotroepen

de logistieke, geneeskundige en verbindingspelotons versterkt met nieuw personeel en materieel. Ook komen er nieuwe capaciteiten bij. De eenheid krijgt een Special Operations Intelligence Cel voor tactische inlichtingen. Verder krijgt de compagnie specialistische EOD- en Geniecapaciteit voor het onderkennen en ruimen van explosieven.

Een andere belangrijke aanvulling is een speciaal opgeleid mobiel chirurgisch team, een Special Operations Surgical Team. Dit team kan in het operatiegebied, op korte afstand van de speciale eenheden hoogkwalitatieve medische zorg verlenen. Een Combat Control-team ondersteunt bij helikopteroperaties en de bediening van UAV’s. Tenslotte worden de diensthondenteams van het KCT bij elkaar gebracht in de SOF SPTcie.

Vergroot afbeelding SOF-operator met een hond.
Bij NLMARSOF doen de eerste diensthonden hun intrede.

NLMARSOF

NLMARSOF brengt alle ondersteunende eenheden samen in de SOF Support Troop (SST). Specialisten versterken de staf- en trainingsgroep, onder meer op het gebied van luchtoperaties en vuursteun. Verder krijgt ook NLMARSOF een Special Operations Intelligence Cel voor tactische inlichtingen en een maritieme EOD-sectie. De bestaande capaciteit voor vuurgeleiding wordt uitgebreid en uitgerust met UAV’s. En bij NLMARSOF doen de eerste diensthonden hun intrede.

Designated enablers

De ondersteunende elementen die deel uitmaken van de organisatie van het KCT en NLMARSOF heten ‘dedicated enablers’. Zij zijn hiervoor speciaal georganiseerd, getraind en uitgerust en zijn onderdeel van de organisatie. Daarnaast zijn er ‘designated enablers’. Die behoren niet tot de SOF, maar kunnen wel ondersteunen. Het gaat met name om eenheden van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers. Om de samenwerking tussen de speciale eenheden en deze designated enablers te verbeteren, krijgen deze laatste specifieke uitrustingsstukken. Zo investeert de luchtmobiele brigade in nachtzicht- en verbindingsmiddelen. Ook stemmen ze hun trainingsprogramma af op dat van de SOF.