Trainingsmissie van Special Forces in Noord-Afghanistan ten einde

Met een korte ceremonie is gisteren een eind gekomen aan de trainingsmissie van de Nederlandse en Duitse Special Forces in Noord-Afghanistan. Het Special Operations Advisory Team (SOAT) heeft daar de afgelopen 3 jaar troepen van het Afghan Territorial Force 888 (ATF-888) begeleid, geadviseerd en geassisteerd.

Vergroot afbeelding 3 vaandels op een tafel.
Met een korte ceremonie kwam een einde aan de trainingsmissie in Noord-Afghanistan.

Tijdens de ceremonie werd teruggeblikt op 3 intensieve jaren. Een periode van prettig samenwerken tussen Nederland, Duitsland en hun Afghaanse partnereenheid ATF-888. Met hun grote inzet hebben de Afghanen van ATF-888 duidelijke resultaten geboekt.

Na 2 jaar begeleiding door het SOAT werd het ATF-888 fully operational capable verklaard. Vanaf toen kon deze Afghaanse partnereenheid zonder begeleiding operaties uitvoeren. Dit maakt ATF-888 een van de tastbare voorbeelden van het versterkte Afghaanse veiligheidsapparaat. Het laatste jaar heeft het SOAT het stafniveau van ATF-888 begeleid en hun operationele bedrijfsvoering helpen verbeteren.

ATF-888 is nu dus in staat om actief bij te dragen aan een veiliger Afghanistan. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. De situatie in het land is sinds 2001 weliswaar verbeterd, maar de weg naar vrede is moeizaam en langdurig. ATF-888 staat nu voor de uitdagende taak om, samen met Afghaanse politiediensten en legereenheden, de precaire veiligheid in het gebied te handhaven.

Team van 5

De huidige Nederlandse bijdrage aan het SOAT is het laatste jaar al afgebouwd naar 5 personen. Het Nederlandse Special Operations Command (NLD SOCOM) coördineerde de operationele gereedstelling van de Special Forces. Het Korps Commandotroepen en het Netherlands Maritime Special Operations Forces leverden 3 jaar lang de militairen. De laatste 4 militairen en een tolk keren binnenkort terug naar Nederland.

Het SOAT maakte deel uit van de NAVO-missie Resolute Support, waaraan in totaal zo’n 230 Nederlandse militairen deelnemen. Aan deze missie komt in september van dit jaar een einde.