Militairen beoordelen benodigde coronabijstand in de regio’s

Defensieteams beoordelen vandaag in de regio’s Twente, Groningen en Apeldoorn verzoeken om militaire bijstand van zorginstellingen. Het doel is om te bepalen welke hulp precies nodig is. De krijgsmacht stelt ongeveer 100 medisch geschoolde militairen beschikbaar ter ondersteuning van de coronazorg.

Vergroot afbeelding Militairen met mondkapje overleggen.
Militairen helpen in corona-teststraten.

De krijgsmacht stelde eerder 1.000 mensen beschikbaar voor de teststraten. Nu dit op orde is, kunnen deze 1.000 daarnaast ook op andere plekken aan de slag zoals bijvoorbeeld de vaccinatiestraten. Defensie kan dit aantal mensen inzetten zonder dat het impact heeft op de rest van de lopende operaties.

Bijspringen

Minister Ank Bijleveld-Schouten benadrukt dat op dit moment al bijna 200 militairen tegen corona vechten. Het gaat volgens haar echter niet om de aantallen, maar om het effect. En dat kan soms al met 1 of 2 militairen. “Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn”, zegt de bewindsvrouw. “Defensie kan niet zomaar een complete corona-afdeling  uit de grond stampen. Daarvoor hebben we gewoon niet genoeg medisch geschoolde militairen, gespecialiseerd in infectieziekten. Wel springen we bij om het nu al overbelaste zorgpersoneel te helpen. Met ‘handjes’, maar bijvoorbeeld ook logistieke ondersteuning.”

De inzet gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Het ministerie inventariseert de precieze behoefte van het Rode Kruis, Extra Handen voor de Zorg en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen in met name de regio’s Apeldoorn, Twente en Groningen. Deze regio’s vroegen de krijgsmacht gisteren per brandbrief om hulp. Zij stelden daarin dat het ‘zwartste scenario’ dreigt dat zij het minimumniveau aan zorg niet meer kunnen leveren. Op basis van de VWS-inventarisatie wordt bepaald waar de militairen precies bijspringen.

Het bepalen van de medische behoeftes gebeurt in overleg. Hieraan doen de ministeries van VWS en Defensie mee, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werken al 160 medisch geschoolde mensen van Defensie. De GGD laat weten dat 70% van de patiënten in het UMCU COVID19-patienten zijn uit andere regio’s zijn. Het personeel dat hier werkt is dus niet zomaar vrij te maken voor andere plekken.