Vakbonden schorten overleg met Defensie op

Op 1 januari aanstaande, loopt het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord af. De vakbonden en Defensie waren de afgelopen weken in gesprek om te komen tot een nieuw akkoord, maar zaten ook in een impasse. Daarom is gisteren overlegd in het sectoroverleg Defensie (SOD). Daarbij is gesproken over wat nodig is om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten.

De vakbonden hebben aangegeven dat er op dit moment onvoldoende vertrouwen is om samen met Defensie te kunnen komen tot een goed arbeidsvoorwaardenresultaat. Belangrijk punt van discussie is de zogenoemde loonruimte. Defensie heeft een eerste inzet gedaan, inclusief een loonbod. Kern van het eerste loonbod van Defensie was het standpunt dat er voor het Defensiepersoneel minimaal koopkrachtbehoud zou zijn, in deze onzekere economische tijd. De vakbonden vonden deze inzet onvoldoende en hebben daarom al het formele overleg met de werkgever opgeschort. Hieronder vallen niet de overleggen die gaan over reorganisaties.

Dit betekent voor nu dat er op 1 januari geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is. Dat heeft geen invloed op uw huidige basissalaris. Een loonsverhoging is echter ook nog niet aan de orde. Als er een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord komt, zullen ook afspraken opgenomen worden die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 gelden.

Defensie betreurt het dat alle gesprekken met de vakbonden nu stil liggen. Iedereen wil, zeker in deze onzekere tijden, duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden. Als de vakbonden niet aan de overlegtafel willen komen, dan ligt het overleg op heel veel belangrijke onderwerpen stil. Dat gaat al het Defensiepersoneel merken.
 
Met het stilleggen van het overleg komen de voortgang en besluitvorming op heel veel andere onderwerpen stil te liggen. Er wordt nu namelijk ook niet meer gesproken over andere onderwerpen die belangrijk zijn voor het Defensiepersoneel, zoals het loongebouw, pensioencompensatie voor militairen, een nieuw personeelsmodel en alles wat te maken heeft met de ondersteuning van thuiswerken. Defensie hoopt daarom dat alsnog op korte termijn nieuwe onderhandelingen kunnen starten en is daartoe meer dan bereid, juist in het belang van het defensiepersoneel. 

Achtergrond

De onderhandelingen in de werkgroep Arbeidsvoorwaarden over een nieuw akkoord begonnen formeel op 17 november. Er is vanaf dat moment verschillende keren, formeel en informeel, met elkaar gesproken over de inhoud van een akkoord.  

Defensie maakte begin deze maand haar inzet bekend voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Defensie wil in een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord (met een looptijd van 1 jaar) naast afspraken over een loonstijging, concrete afspraken maken over onder meer levensfase bewust personeelsbeleid en tijd- en plaatsonafhankelijk werken.