Nabestaanden Srebrenica kunnen vanaf maart schadevergoeding aanvragen

Nabestaanden van een groep omgekomen vluchtelingen in Srebrenica kunnen vanaf 1 maart 2021 een verzoek tot schadevergoeding indienen. Daarvoor wordt in Sarajevo een loket geopend. Dat liet Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten mede namens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vandaag aan de Kamer weten.

Met deze civielrechtelijke regeling biedt de Nederlandse Staat de nabestaanden een laagdrempelige manier om een vergoeding te ontvangen. Een onafhankelijke commissie onder leiding van het Raad van State-lid Sylvia Wortmann is verantwoordelijk voor de behandeling en uitvoering van de aanvragen.

Verdriet blijft

“De val van Srebrenica is en blijft een ramp voor alle nabestaanden die hun geliefden missen. De Staat is zich er terdege van bewust dat geen enkele tegemoetkoming voldoende recht doet aan het verdriet dat is geleden”, aldus de bewindslieden.

Nederlandse Staat deels aansprakelijk

Op 19 juli 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens een groep van ongeveer 350 mannelijke vluchtelingen, door hen in de middag van 13 juli 1995 niet de keuze te bieden op de compound te blijven. Daardoor is deze groep een overlevingskans ontnomen.

De Hoge Raad oordeelde dat de groep mannen op de compound een overlevingskans hadden van 10%, vandaar dat de Staat voor 10% aansprakelijk is voor de schade van de nabestaanden van deze omgekomen vluchtelingen. De Staat geeft met een schadevergoeding uitvoering aan deze uitspraak.