Nieuw actieplan moet genderbewustzijn Defensie verhogen

Minister Ank Bijleveld-Schouten heeft vandaag het nieuwe Defensie Actieplan (DAP) 1325 aan de Kamer gestuurd. Daarin staat hoe ze de krijgsmacht de komende jaren nog meer genderbewust wil maken.  

Haar doel is om genderperspectief in te voegen in alle lagen en activiteiten binnen Defensie. Dit om de effectiviteit van operaties te verhogen. Er is daarbij gerichte aandacht voor de (positie van) lokale vrouwen en meisjes in crisis- en conflictgebieden. 

De afgelopen jaren zijn op dit gebied al goede resultaten geboekt, schrijft Bijleveld aan het parlement. Maar er zijn meer inspanningen nodig, zo laat ze weten. "Werken aan een veiligere wereld, betekent een veiligere wereld voor iedereen. Vooral vrouwen en meisjes moeten we niet vergeten. Daarom hebben we een Defensie Actieplan 1325.”

De minister stelt 8 concrete doelen. Zo wil ze onder meer genderperspectief integreren in (missiegerichte) opleidingen en trainingen. Dat geldt ook voor nieuw beleid, plannen, evaluaties en rapportages. Ook wordt bij alle operationele activiteiten rekening gehouden met aspecten van gender. De bewindsvrouw ziet verder een organisatiecultuur voor zich waarin gendersensitiviteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan en waar iedereen zich gewaardeerd voelt.  

Resolutie 1325 VN-Veiligheidsraad

DAP 1325 (2021-2025) sluit aan bij het 4e Nationaal Actieplan 1325 dat deze maand wordt gepresenteerd. Daarin geeft onder meer de overheid invulling aan resolutie 1325 over Vrouwen, vrede en veiligheid’ van de VN-Veiligheidsraad.