Jack de Vries benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Veteraneninstituut

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten heeft drs. Jack de Vries (52) per 1 januari 2021 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut. Dat is gedaan in overleg met de partijen die gaan samenwerken in het instituut, dat op die datum start.

De Vries is geen onbekende in het veteranenlandschap. Hij was van 2007 – 2010 staatssecretaris van Defensie in het kabinet Balkenende IV en verantwoordelijk voor onder meer personeel (veteranen), materieel en de ict van Defensie. Na zijn staatssecretariaat werd de Vries in 2011 directielid van het communicatieadviesbureau Hill + Knowlton Strategies. Sinds 2 jaar is hij als CEO verantwoordelijk voor alle Nederlandse activiteiten van de internationaal opererende organisatie.

De Vries: “Ik ben zeer vereerd met deze benoeming. De waardering en de zorg voor onze veteranen zijn van groot belang. Gelukkig zijn we dat in Nederland steeds meer gaan zien. Het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut gaat dat nog meer versterken en het is mooi dat ik daaraan mag bijdragen.”

Ook na zijn periode als staatssecretaris is De Vries betrokken gebleven bij het werk van Defensie. Hij is reserveofficier bij het 1 CMI commando en geeft gastcolleges aan diverse Defensie-opleidingen.

Belangrijke stap

Voor Bijleveld is deze benoeming een belangrijke stap. “Door het samenvoegen van 6 organisaties voor veteranen in 1 organisatie, het Nederlands Veteraneninstituut, ontstaat meer ruimte voor innovatie en zijn we sneller in staat om op nieuwe ontwikkelingen in veteranenland te reageren. Ik denk dat Jack de Vries daar als voorzitter van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage aan kan leveren.”

Het Nederlands Veteraneninstituut is een nieuwe landelijke organisatie voor alle veteranen en het resultaat van de samenvoeging van nu nog 6 separaat werkende organisaties voor veteranen. Samengevoegd worden het Veteraneninstituut, stichting de Basis (de aanbieder van onder meer maatschappelijk werk voor veteranen) de afdeling Zorgcoördinatie van APG, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag.

Door deze samenvoeging wordt alle kennis, kracht en kunde op het gebied van veteranenzaken gebundeld en ontstaat 1 loket voor veteranen en de samenleving. Het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut start op 1 januari 2021.