Land Information Manoeuvre Centre helpt Defensie anticiperen

Van Defensie wordt verwacht dat ze snel en adequaat inspeelt op verzoeken om bijstand. Zeker als het gaat om een uitzonderlijke, ingrijpende crisis als de coronapandemie. Door zo vroeg mogelijk te weten of er vraag komt naar inzet, kan Defensie zich optimaal voorbereiden. Dit doet de krijgsmacht met hulp van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Dat volgt, schetst en voorspelt de ontwikkeling van een crisis. Met dit bericht reageert Defensie op berichtgeving over de werkwijze van het LIMC, vandaag in dagblad NRC. 

Vergroot afbeelding Zijaanzicht van militairen op een rij. Tekst: Nederland strijdt tegen corona.
Defensie probeert zich optimaal voor te bereiden op inzet zoals tijdens de coronacrisis.

Met informatie van het LIMC anticipeert Defensie vroegtijdig op inzet, bijvoorbeeld door oefeningen aan te passen of te annuleren. Het LIMC gebruikt openbare informatie en houdt zich aan de wet- en regelgeving.

Neem het medisch personeel. Dat volgt continu opleidingen en gaat veel op oefening. Een LIMC-analyse helpt te voorspellen hoe een crisis zich over 2 weken ontwikkelt. Dat betekent dat eventueel wordt gevraagd medisch Defensiepersoneel in te zetten. Dan is het slim om die mensen niet op oefening te sturen.

Niet geïnteresseerd in individuen

Defensie is absoluut niet geïnteresseerd in individuen en volgt alleen bredere ontwikkelingen. De analyses van het LIMC ondersteunen en verbeteren de besluitvorming wat betreft de inzet van militaire eenheden, zoals medisch personeel in civiele zorginstellingen.

De rapportages schetsen de context waarin militaire bijstand van de landmacht plaatsvindt. Hiervoor wordt geprobeerd om brede ontwikkelingen in de maatschappij te voorspellen. In het geval van de coronacrisis speelt bijvoorbeeld dat zendmasten in brand worden gestoken. Dat gebeurt door mensen die denken dat de verspreiding van het virus samenhangt met de uitrol van het 5G–netwerk. Dit wordt aangeduid als kritieke infrastructuur. Daarom valt een beroep op Defensie te doen om de masten te bewaken.

Het gaat dus om het anticiperen op mogelijke inzet. Daarvoor is het belangrijk om een beeld te hebben van wat er leeft en hoe groepen de crisis beleven. Het LIMC baseert zich op openbare informatie en betaalde informatiediensten, zoals Jane’s en Lexis Nexis. Ook een openbaar gemaakte technische briefing van het RIVM is gebruikt. Er zijn op geen enkele manier persoonlijke patiëntengegevens gedeeld met het LIMC.