Nieuwe korpsen informatiemanoeuvre vernoemd naar prinsessen

De landmacht richt op 20 november het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre op. Dat zal bestaan uit 2 nieuwe korpsen: het Korps Inlichtingen en Veiligheid (I&V) Prinses Alexia en het Korps Communicatie en Engagement (C&E) Prinses Ariane. Vandaag is dat met Koninklijk Besluit bekend gesteld. Het nieuwe wapen moet de positie van de landmacht in het ‘informatiedomein’ verbeteren.

Door de combinatie van een verslechterende internationale veiligheidssituatie en razendsnelle technologische ontwikkelingen neemt het belang van informatie toe. Dit vraagt om zogenoemd informatiegestuurd optreden (IGO) door de krijgsmacht. Militaire eenheden moeten opereren op basis van goede informatie. Ook moeten ze weten hoe in een conflict met informatie is te ‘manoeuvreren’. Om missiedoelen te behalen en nevenschade te voorkomen.

Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen: “De landmacht levert traditioneel slagkracht in de fysieke dimensie. Die is nog even relevant als voorheen, maar daarnaast wordt slagkracht gevraagd in andere dimensies van de operationele omgeving: de cognitieve en virtuele dimensies. Met het Wapen van de Informatiemanoeuvre ontwikkelen we het IGO, zoals ook beschreven in de Defensievisie 2035, en vergroten we onze slagkracht in de cognitieve en virtuele dimensies.”

Door de eenheden I&V en C&E onder 1 dak te brengen, verbetert de samenwerking. Dit versterkt beide ketens en verbetert de informatiepositie en het begrip van de operationele omgeving. Dit leidt tot betere besluiten over wapeninzet en/of andere middelen. Het vergroot de kans op succes en verkleint de risico’s voor het personeel.

Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

Per Koninklijk Besluit heeft Koning Willem-Alexander ingestemd met het verbinden van de namen van zijn 3 dochters, de prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane, aan eenheden bij de Koninklijke Landmacht. Want naast de nieuwe korpsen Alexia en Ariane, worden de 3 bestaande tankregimenten van de Cavalerie samengevoegd onder de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Ook wordt de titel ‘prins’ toegevoegd aan het Regiment Infanterie (Prins) Johan Willem Friso.

De lange traditie van verbondenheid van de krijgsmacht met het Koninklijk Huis wordt hiermee voortgezet. In namen van regimenten en korpsen komt de verbondenheid vaker tot uitdrukking, maar nooit eerder werden in een keer 3 koninklijke namen toegevoegd.

De oprichting van de nieuwe eenheden is op vrijdag 20 november 2020 vanaf 10.00 uur te volgen via een informatieve livestream op het YouTube-kanaal van de landmacht.