Europese Unie zet belangrijke stap in defensiesamenwerking

Landen van buiten de Europese Unie mogen voortaan ook deelnemen aan defensieprojecten die vallen onder PESCO (permanent gestructureerde samenwerking). Dat heeft de Raad van de EU gisteren besloten. Het betekent dat kan worden samengewerkt met belangrijke strategische partnerlanden. Denk aan Canada, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

CV90 pantserrupsvoertuigen op de trein.
Nederland coördineert het project militaire mobiliteit.

Nederland heeft zich altijd hard gemaakt voor deelname van deze zogeheten 3e landen.

Dat draagt op defensie- en veiligheidsgebied bij aan een sterker Europa. Het besluit is ook positief voor de EU-NAVO-samenwerking en trans-Atlantische verhoudingen.

Binnen PESCO werken EU-lidstaten nauw samen om efficiënt tot betere resultaten te komen. Dit onder meer op het gebied van defensiecapaciteiten en operationele gereedheid. Het samenwerkingsverband, opgericht in 2017, bestaat uit 25 EU-lidstaten.

Militaire mobiliteit

Nederland neemt deel aan een groot aantal projecten, zoals dat van militaire mobiliteit. Dit project, dat Nederland coördineert, is gericht op het vereenvoudigen van grensoverschrijdend militair vervoer in Europa. Het kunnen bieden van snelle, effectieve militaire ondersteuning draagt direct bij aan een weerbaarder en stabieler Europa.