Nederlandse regering investeert in veiligheid op Curaçao

Curaçao en Nederland hebben gisteren overeenstemming bereikt over een 3e coronasteunpakket voor het eiland, in ruil voor hervormingen. In dat kader gaat Nederland de komende jaren extra investeren in de veiligheid en rechtsstaat van Curaçao.

Vergroot afbeelding Zr.Ms. Groningen.
Zr.Ms. Groningen is als stationsschip actief in het Caribisch gebied.

De Nederlandse regering is bereid om een totale structurele investering te doen die kan oplopen tot € 18,5 miljoen. Een functionerende rechtsstaat is volgens het kabinet namelijk een voorwaarde voor economische ontwikkeling en de rechtmatige besteding van overheidsfinanciën.

Nederland gaat Curaçao helpen bij de versterking van het grenstoezicht. Op die manier moet grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit tegen worden gegaan. Hoe de ondersteuning er precies uitziet bespreken beide partijen nog.

Nederland is in ieder geval bereid meer personeel te leveren van de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Ook de Kustwacht Caribisch Gebied krijgt versterking.

Professionalisering CURMIL

Defensie helpt daarnaast bij de professionalisering van de Curaçaose militie (CURMIL). Zo is de dienstplichtverordening uit 1961 zwaar verouderd. De CURMIL moet worden ontwikkeld tot een infanterie-eenheid die beter bijdraagt aan de hoofdtaken van Defensie. De focus ligt daarbij op ondersteuning van de civiele autoriteiten.

Verder gaat er geld naar het Sociaal Vormings Traject. Zo biedt Defensie jongeren de kans om te resocialiseren. Dat gebeurt met medewerking van Curaçao.

Aruba en Sint-Maarten zijn nog in gesprek met Nederland over steun.