Bureau ICT-toetsing positief over aanpassingen IT-plan Defensie

Defensie is weer een stap dichter bij het realiseren van een vernieuwde IT-infrastructuur. Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft een positief advies uitgebracht over de aanpassingen in het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dat heeft staatssecretaris Barbara Visser vandaag aan de Kamer laten weten.

In een eerder advies (zomer 2019) was het BIT zeer kritisch en vond het bureau onder meer de risico’s qua kostenbeheersing te groot. Het programma is daarom destijds gepauzeerd en er zijn 2 hoofdscenario’s uitgewerkt.

Het 1e scenario gaat uit van het verwerken van de aanbevelingen binnen de huidige aanpak van de aanbesteding. Dat betekent dat Defensie sterker stuurt op het creëren van waarde voor de organisatie. Hier hoort een nieuwe, flexibele planning in delen bij, met de juiste stuurmiddelen om prestaties van de leverancier af te dwingen. Daar zitten mogelijkheden in om nieuwe leveranciers toe te voegen en het contract met de leverancier op ieder moment te kunnen beëindigen.

Ook is een 2e scenario uitgewerkt op basis van een geheel andere aanpak van het programma en nieuwe aanbestedingen.

Op basis van een afwegingskader is gekozen voor het 1e hoofdscenario. Dat is aan het BIT voorgelegd. Dat geeft een positief advies ten aanzien van dit 1e scenario.

Conclusies BIT

Het BIT is positief over de mate waarin de eerdere aanbevelingen zijn opgevolgd. Hiermee zijn de risico’s van GrIT beter beheersbaar en sluit de opzet van de blokkenplanning aan bij de prioriteiten van de defensieonderdelen. Bovendien heeft Defensie met de nieuwe aanpak belangrijke mogelijkheden om zowel inhoudelijk als financieel bij te sturen.

Het BIT stelt terecht dat de ambitie hoge eisen stelt aan het opdrachtgeverschap van Defensie. De aanbevelingen van het BIT, gericht op de aanpassing van de sturing en versterking van de regie op het project, neemt Defensie dan ook over. Zo komt er een centraal stuurorgaan en vindt de aansturing en bewaking van de projecten in samenhang plaats met betrokkenheid van alle defensieonderdelen. Ook zal Defensie de blokken separaat of gegroepeerd laten toetsen.

Grensverleggende IT

Het programma GrIT moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur van Defensie. GrIT ontwikkelt en realiseert een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor de komende 10 jaar. Dit moet de defensieorganisatie beter in staat stellen informatiegestuurd te werken en haar taken effectief uit te voeren.

Defensie wil na bespreking in de Tweede Kamer het contract met het consortium eind van dit jaar ondertekenen. Vervolgens zullen de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 beginnen. Voor de eerste 1,5 jaar betekent dit dat als eerste gestart zal worden met de bouw van nieuwe datacenters en de vernieuwing van het hoog gerubriceerd informatie domein, de private cloud en het militaire netwerk Titaan.