Weekoverzicht Defensieoperaties

In Afghanistan vond een zogenoemde killed in action/wounded in action-oefening plaats. Hierbij werd gesimuleerd dat een Nederlandse militair door een val was overleden. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 21tot en met 27 oktober.

Er is tijdens deze procedure een belangrijke rol weggelegd voor de Koninklijke Marechaussee, als vertegenwoordiging van het Nederlands Openbaar Ministerie. Zij onderzochten de toedracht en voerden sporenonderzoek uit. Samen met de Nederlandse senior medical officer en een senior algemeen militair verpleegkundige trainden zij ook het doen van een eerste schouw.

De Nederlandse adviseur information operations voerde een gesprek op Camp Pamir in Kunduz. Daar is speciaal voor dit soort activiteiten een coronaproof onderkomen gebouwd. Het betekent dat de activiteiten face-to-face kunnen plaatsvinden, zij het wel met glas ertussen. Zo kan de kerntaak van de Resolute Support-missie ondanks COVID-19 toch worden voortgezet.

In Afghanistan nemen aan Resolute Support zo’n 100 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. In Mazar-e-Sharif en Kabul zitten daarnaast nog een aantal militaire adviseurs. Ze houden zich bezig met het verbeteren van logistiek en onderhoud van middelen. Verder richten ze zich op de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Normaal werken er ongeveer 50 militairen meer in Afghanistan, maar vanwege COVID-19 zijn die nu in Nederland. Inmiddels zijn de adviestaken in aangepaste vorm weer beperkt opgepakt.

Coronacrisis

Defensie zette opnieuw personeel in bij zorginstellingen. Dit vanwege het oplopend aantal COVID-19-zieken.

De extra militairen gingen aan de slag in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Magentazorg in Bergen.

Defensiemedewerkers ondersteunen civiele instanties bij het beteugelen van COVID-19.

Litouwen

Nederlandse militairen in Litouwen beoefenden met Duitse en Noorse collega’s procedures voor het zogenoemde Optreden in Verstedelijkt Gebied. De militairen raakten zo nog beter op elkaar ingespeeld.

Nederland draagt met ongeveer 230 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. De multinationale battle group waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

Lopende operaties buitenland:

 • In Irak worden de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS-coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad niet meer hervat, nadat deze waren stilgelegd vanwege COVID-19. De focus van de missie komt binnenkort te liggen op het adviseren van de Koerdische strijdkrachten op hoofdkwartierniveau. Er zijn nog wel militairen in het gebied die de basis draaiend houden.
 • Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daar is de hulp vanwege de early warning-capaciteit, oftewel om tijdig aankomend onheil te signaleren.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze nemen deel aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Zr.Ms. Groningen is sinds begin juli stationsschip in het Caribisch gebied. Het schip wordt behalve voor counter-drugsoperaties ook ingezet voor kustwachttaken.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 61 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar dat nodig was.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • De Compagnie in de West en de Curaçaose militie leveren extra militairen aan de Kustwacht in het Caribisch gebied. Die heeft meer observatiecapaciteit nodig. Dit om te verhinderen dat vreemdelingen het gebied binnenkomen.
 • 12 Curaçaose miliciens ondersteunden de lokale autoriteiten bij het handhaven van het samenscholingsverbod en de avondklok. Dit gebeurt vanwege de COVID-19-maatregelen.