Meer militaire handen aan het bed door oplopend aantal COVID-19-zieken

Defensie zet opnieuw personeel in bij zorginstellingen die gebukt gaan onder de effecten van het COVID-19-virus. Sinds vandaag zijn er extra militairen aan de slag in Utrecht en in Bergen.

Vergroot afbeelding Zijaanzicht van militairen op een rij. Tekst: Nederland strijdt tegen corona.
Meer militaire handen aan het bed.

Momenteel zet Defensie al tientallen militairen in bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze maken deel uit van een pool die specifieke COVID-19-zorg levert. Hierdoor kan dit ziekenhuis ook covid-patiënten van buiten de regio opnemen. Vanaf vandaag wordt de IC-capaciteit in het centrum uitgebreid met 18 medisch geschoolde militairen. De pool telt nu zo’n 100 militairen, die blijft in principe tot 1 januari aan de slag.

Magentazorg in Bergen deed ook een beroep op Defensie. Een groot deel van de oudere bewoners heeft te kampen met COVID-19, net als veel personeel van de instelling. Daarom springen 6 militairen vanaf vandaag tot 13 november bij voor medische verzorging en verpleging.

Baileybrug in Gouda

Eerder bouwden militairen al een Baileybrug in Gouda. Die biedt nu toegang tot een vandaag geopende teststraat op een industrieterrein. Dankzij de brug is deze straat veiliger en beter te bereiken.

In alle gevallen gaat het bij de inzet van Defensiepersoneel en middelen om zogenoemde militaire steunverlening in het openbaar belang. Daarom wordt elk verzoek om steun zorgvuldig afgewogen.

Defensiepersoneel is momenteel ook ingezet bij onder meer de planning van de GGD en bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding in Zeist.

Er ligt nog een verzoek om militairen voor het bemensen van corona-snelteststraten.