Defensie stopt gebruik schietbaan Bonaire

Defensie gebruikt de schietbaan Washikemba op Bonaire voorlopig niet. Dat is besloten na een melding over een mogelijk onveilige situatie. De schietbaan is niet van Defensie.

Militairen op schietbaan in tropen.
Nederlandse militairen op een schietbaan op Bonaire (januari 2016)

De melding ging over een mogelijk ricochetschot. Dat is een afketsende kogel die een ongecontroleerde richting aanneemt. Om ieder risico te vermijden mag Defensiepersoneel tot nader order niet oefenen op de baan.

In 2018 legde Defensie het gebruik van deze schietbaan ook al tijdelijk stil. Naar aanleiding van het onderzoek dat daarop volgde, zijn aanbevelingen gedaan en maatregelen voorgeschreven. Ook de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) stelde destijds voor ingebruikname enkele voorwaarden.

Er wordt nu onderzocht in hoeverre aan de maatregelen en voorwaarden is voldaan en of die afdoende zijn. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het baanreglement en beheer van de schietbaan.

De MCGS controleert de baan om te bepalen of en wanneer de militairen de baan weer kunnen gebruiken.