Defensieministers bespreken lastenverdeling tijdens virtuele NAVO-bijeenkomst

Lastenverdeling en NAVO-missies en -operaties. Onder meer deze onderwerpen staan op de agenda van de Defensie Ministeriële. Vandaag en morgen komen hier de ministers van Defensie van de NAVO-bondgenoten 2 dagen via videoverbinding bijeen.

Een van de belangrijkste punten is de vaststelling van het Defence Planning Capability Review Report. In dit document staat of bondgenoten hun zogenoemde capaciteitendoelstellingen behalen, waar tekorten zijn en wat de risico’s zijn. Voor dit rapport hebben alle bondgenoten ook hun cijfers over defensie-uitgaven gedeeld.

De berekeningen laten zien dat de defensie-uitgaven van de Europese bondgenoten en Canada voor het zesde jaar op rij toenemen. Bondgenoten investeren ook meer in capaciteiten en blijven bijdragen aan militaire missies en operaties. Volgens secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg “is de NAVO hiermee op de juiste weg, maar moet wel het momentum worden vast gehouden”.

Verschil loopt op

Nederland haalt in 2020, mede als gevolg van de impact van COVID-19 op de economie, een bbp-percentage van 1,48 procent. Het gemiddelde van de Europese bondgenoten komt dit jaar uit op 1,8 procent. Het verschil tussen Nederland en de rest loopt daarmee verder op. In de Defensievisie 2035 zei Bijleveld al te verwachten dat Nederland verder achterop zou raken. Zij pleit er dan ook voor om meer geld in Defensie te investeren.

De ministers zullen daarnaast instemmen met uitbreiding van de NAVO Missie Irak. Op verzoek van de Iraakse autoriteiten kan in de toekomst steun worden gegeven aan een groot aantal Iraakse veiligheidsdiensten. Daarbij zal de nadruk blijven liggen op advies en training, maar meer op management niveau. De verwachting is dat een afgestemd operatieplan tijdens de Defensie Ministeriële in februari 2021 ter goedkeuring voorligt.

Zorgen om Afghanistan

In Afghanistan loopt sinds ruim een maand het vredesproces. Echter, het geweldsniveau blijft hoog. Minister Ank Bijleveld: “Dat is reden tot zorg. De NAVO blijft zich inzetten voor de veiligheid en stabiliteit op de lange termijn. De militaire presentie van NAVO levert een bijdrage aan het creëren van de omstandigheden die nodig zijn om een vredesregeling uit te onderhandelen. Ik heb daarom in de NAVO-vergadering het belang benadrukt van consultaties en gezamenlijke besluitvorming over aanpassingen in de troepensterkte. Deze dienen ‘’conditions based’’ te zijn. Verworvenheden van de afgelopen jaren mogen daarbij niet verloren gaan”, aldus de minister.

In de videomeeting wordt, naast een discussie over het vormgeven van de ruimte als operationeel domein, ook het Report on the State of Civil Preparedness goedgekeurd. Dit rapport toont hoe de bondgenoten ervoor staan qua civiele weerbaarheid. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar toevoer van energie, beschikbaarheid van veilige civiele communicatiekanalen en van voldoende transportmiddelen. Nederland voldoet aan de gestelde eisen.