Militaire zorgverleners verlichten druk op ziekenhuizen

Ongeveer 100 militaire zorgmedewerkers gaan landelijke COVID-zorg bieden via het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Met de hulp van Defensie kan het UMCU 26 extra patiënten opvangen. Hierdoor kan het ook COVID-patiënten overnemen van ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen. Begin volgende week moet de militaire steunverlening operationeel zijn.

Vergroot afbeelding Militair installeert medische apparatuur in calamiteitenhospitaal.
Beeld: Simon van Rooijen/UMC Utrecht
Archieffoto van eerdere corona-inzet van een militair verpleegkundige in het UMCU.

Op dit moment is het grootste knelpunt binnen ziekenhuizen de ‘handen aan het bed’ voor COVID-patiënten die niet op de IC-afdeling liggen. De inzet van Defensie vergroot deze capaciteit. De steunverlening bestaat uit militair artsen, algemeen militair verpleegkundigen en coördinerend personeel. Het UMCU kan dankzij hen een 2e afdeling voor COVID-zorg openen en de het aantal bedden verdubbelen van 26 naar 52.

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding coördineert de verdeling van COVID-patiënten tussen de Nederlandse ziekenhuizen.

Eerdere ervaring

Op basis van de eerder opgedane ervaringen dit jaar bereidt Defensie het personeel goed voor op de samenwerking. Vandaag zijn de eerste 10 militairen gestart met de aanvullende training in het UMC Utrecht. Regulier ziekenhuispersoneel en militaire zorgverleners werken straks zij-aan-zij op beide afdelingen.

De steunverlening gebeurt op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 400 Geneeskundig Bataljon van de Landmacht levert het gros van de militairen.

Defensie ondersteunde van 11 maart tot en met 1 juli 2020 de civiele autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, krijgt Defensie opnieuw verzoeken vanuit het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum om bijstand.