Nieuwe procedure om Kamer te informeren over burgerslachtoffers

De Tweede Kamer is vandaag akkoord gegaan met een nieuwe manier van informeren  van de Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers door Nederlandse wapeninzet. Het gaat daarbij om zogenoemde artikel 100-inzet, dus ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. De nieuwe procedure is ter verduidelijking voorzien van schematisch stappenplan.

De procedure bevat detailafspraken over toekomstig informeren van de Kamer als Defensie een onderzoek start. Door het vastleggen van deze afspraken geven Defensie en de Tweede Kamer invulling aan een gedeelde wens voor meer transparantie rond burgerslachtoffers.

Het bijbehorende schema bevat geen nieuwe informatie ten opzichte van de schriftelijke procedure, maar is een visuele weergave van de 9 te volgen stappen met een toelichting.

  1. Melding vermoeden van burgerslachtoffers
  2. Eerste analyse en beoordeling broninformatie
  3. Start onderzoek Defensie
  4. Periode van onderzoek
  5. Informeren Tweede Kamer over start onderzoek
  6. De vaste Kamercommissie voor Defensie kan een technische briefing aanvragen voor nadere toelichting
  7. Afronding onderzoek
  8. Schriftelijk informeren Tweede Kamer over uitkomst onderzoek
  9. De vaste Kamercommissie voor Defensie kan (nogmaals) een technische briefing aanvragen en dan besluiten tot behandeling in de Kamer tijdens een algemeen overleg.

De procedure is opgesteld naar aanleiding van het informeren van de Kamer over de burgerslachtoffers door Nederlandse wapeninzet in Hawija, Irak (juni 2015). Het is onderdeel van de stappen die Defensie sinds 2017 zet qua transparantie rond burgerslachtoffers.