Reactie berichtgeving RTL Nieuws over verkoop handvuurwapens

Bij de verkoop van wapensystemen dient de Tweede Kamer, conform motie Van den Doel uit 1996,  geïnformeerd te worden. Denk bij dergelijke wapensystemen aan de verkoop van F-16’s aan Jordanië of tanks aan Finland. Er is in dit geval geen sprake van wapensystemen, maar een reguliere verkoop van handvuurwapens. 

Verkoop van dergelijke overtollige of overtallige handvuurwapens wordt (juridisch) getoetst door het ministerie van Buitenlandse Zaken langs 8 strenge criteria. Bij een positief advies wordt de verkoop behandeld in de Commissie Verkoop Defensie Materieel (CVDM). Daarin nemen vertegenwoordigers van het ministerie Defensie, het ministerie van Financiën en het ministerie Buitenlandse Zaken deel.

De handel in wapens is gebonden aan zeer strenge Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De koper moet te allen tijde in bezit zijn van een vergunning om wapens te mogen verhandelen of bezitten. Wil de desbetreffende partij de wapens uiteindelijk exporteren, dan is er een exportvergunning vereist en toestemming van Buitenlandse Zaken.

In het door RTL Nieuws aangehaalde voorbeeld is er sprake van een vertrouwd partner waar Defensie wapens bij afneemt en aan terug verkoopt. Desbetreffende partner dient net als iedere andere partij te voldoen aan bovengenoemde criteria.

De Tweede Kamer wordt sinds 1997 jaarlijks geïnformeerd over de wapenexport. Dat is recent gebeurd (2 september jl.) met de rapportage ‘Het Nederlandse wapenexportbeleid 2019’.