Weekoverzicht Defensieoperaties

Nederlandse militairen in Litouwen groeven tijdens de oefening Eager Leopard een tankgracht. Dat gebeurde met de Nederlandse Kodiak-geniedoorbraaktank en een Duitse Dach-tank. In de oefening stond de samenwerking tussen de verschillende nationaliteiten van de battle group centraal. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 30 september tot en met 6 oktober.

Op de basis in Rukla stonden de militairen van beide landen ook nog stil bij de hereniging van Oost- en West-Duitsland 30 jaar geleden.

Nederland draagt met ongeveer 230 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence (eFP)) van de NAVO in Litouwen. De multinationale battle group waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

Afghanistan

Het commando van het Duits-Nederlandse Special Operations Advisory Team (SOAT) in Afghanistan is overgedragen aan een Nederlandse militair van het Korps Commandotroepen. De samengestelde speciale eenheid bestaat bij toerbeurt uit militairen van het Korps Commandotroepen of Netherlands Maritime Special Operations Forces en militairen van het Kommando Spezialkräfte. SOAT adviseert de Afghaanse partnereenheid Afghan Task Force 888.

In Afghanistan nemen aan Resolute Support zo’n 100 Nederlandse militairen deel. Ze trainen,  adviseren en ondersteunen de Afghaanse veiligheidsdiensten. In Mazar-e-Sharif en Kabul zitten daarnaast nog een aantal militaire adviseurs. Ze houden zich bezig met het verbeteren van logistiek en onderhoud van middelen. Verder richten ze zich op de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. Normaal werken er ongeveer 50 militairen meer in Afghanistan, maar vanwege COVID-19 zijn die nu in Nederland. Inmiddels zijn de adviestaken in aangepaste vorm weer opgepakt.

Caribisch gebied

Zr.Ms. Groningen stopte opnieuw 2 drugstransporten in het Caribisch gebied. Het ging om de 4e en 5e vangst binnen een maand. Het patrouilleschip is sinds begin juli stationsschip in het Caribisch gebied. Het wordt behalve voor anti-drugsoperaties ook ingezet voor kustwachttaken. De komende 2 weken vindt er een bemanningswissel plaats, terwijl Zr.Ms. Groningen in het Caribisch gebied blijft.

Lopende operaties buitenland:

  • In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS-coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad nog steeds stil vanwege COVID-19. Er zijn nog wel militairen in het gebied die de basis draaiend houden.
  • Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daar is de hulp vanwege de early warning-capaciteit, oftewel om tijdig aankomend onheil te signaleren. De EU Trainings Missie in Mali ligt door de Corona maatregelen en de onrust in het land nog steeds stil.
  • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en om de missie Resolute Support te ondersteunen maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
  • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze nemen deel aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
  • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
  • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

  • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 36 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar dat nodig was.
  • Defensiemedewerkers ondersteunden civiele instanties bij het beteugelen van COVID-19. Bekijk de infographic.
  • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
  • 12 Curaçaose miliciens ondersteunden de lokale autoriteiten bij het handhaven van het samenscholingsverbod en de avondklok. Dit gebeurt vanwege COVID-19-maatregelen.