Defensie en beveiliger werken nauwer samen dan ooit

Defensie en beveiligingsbedrijf G4S worden samen werkgever van zo’n 350 nieuwe reservisten. Gisteravond tekenden staatssecretaris Barbara Visser en managing director G4S Vinz van Es voor deze bijzondere pilot die moet leiden tot gedeeld werkgeverschap. De nieuwe reservisten gaan voor ongeveer 30% voor Defensie werken en blijven voor 70% bij G4S werken.

De reservisten krijgen 2 arbeidscontracten en G4S en Defensie zorgen dat de reservist/medewerker afwisselend voor beide organisatie kan werken. De reservisten krijgen functies bij onder meer de force protection van de luchtmacht, infanteriefuncties bij de Nationale Reserve of bij andere operationele onderdelen van de landmacht. Denk aan vuursteun, de logistiek of de genie. De marine bekijkt welke mogelijkheden er zijn.

Hiermee kan Defensie snel en flexibel reageren op onvoorspelbare en uiteenlopende uitdagingen. Het snel kunnen opschalen qua personeel bij een serieuze calamiteit is een mooi voorbeeld. Als zich dit voordoet, komen de reservisten voor defensie meteen vrij voor inzet. Voor G4S betekent het een (kennis)verbreding en -versterking van hun personeel.

Effectiever en zichtbaarder

Staatssecretaris Visser gaf aan dat Defensie effectiever en zichtbaarder wil optreden in de maatschappij. “Dit is de eerste keer dat we een dergelijke samenwerking aangaan. Voor beide organisaties spannend, maar bovenal voor medewerkers een unieke kans om bij beide organisaties te werken. We kunnen zo maatwerk bieden voor deze medewerkers en onze organisatie.”

Van Es van G4S vertelt dat de wereldmarktleider in veiligheids- en beveiligingsoplossingen al een goede relatie heeft met Defensie. Zo levert het bedrijf zo’n 150 bewakers aan de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie. “De nieuwe samenwerking is echter van een andere orde en biedt kansen voor de gedeelde medewerkers én de 2 organisaties.”

Meer reservisten

Er wordt nu een start gemaakt met gedeeld werkgeverschap, maar mogelijk gaan beide organisaties ook middelen delen. Met een grotere aanwas van reservisten, tot  20.000 in de komende 10 jaar, maakt Defensie werk van de gestelde doelen qua reservisten. Als de pilot een succes wordt, kan deze manier van samenwerken worden uitgebreid met andere partijen uit de veiligheidssector en andere sectoren.