Vulling Defensie stijgt licht, uitstroom lager

De Defensieorganisatie groeit dit jaar met 1.000 functies. Daarvan zijn er inmiddels 750 gerealiseerd. Ondanks deze groei steeg de vulling van militaire functies met 0,3% naar 79%. Op dit moment heeft Defensie 9.000 openstaande militaire functies, deels doordat de organisatie de afgelopen jaren met 6.000 functies (militair en burger) is toegenomen. Dit staat in de vandaag verschenen Personeelsrapportage over de 1e helft van 2020.

De rapportage laat zien hoe het personeelsbestand zich het afgelopen half jaar kwantitatief ontwikkelde. Ook geeft het 1e indruk van de invloed van het coronavirus, inclusief de werkbeleving. Dit laatste laat een aanzienlijke verbetering zien van de motivatie, tevredenheid en het vertrouwen in de toekomst. Dit komt het personeelsbehoud ten goede.

Werving

Ook positief is dat er in de 1e helft van 2020 2.000 mensen meer solliciteerden dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd echter daalt de realisatie van de externe wervingsopdracht, van 59% naar 48%. Het is nog niet duidelijk wat hierbij de invloed van de coronacrisis is. De volgende rapportage moet duidelijk maken of deze daling doorzet of kan worden omgebogen.

Instroom

In de 1e helft van 2020 stroomden er 1.535 militairen en 1.190 burgermedewerkers in. Vergeleken met een jaar eerder zijn dat 17% minder militairen en 20% meer burgers. Naast de normale instroom van militairen gingen er ook 123 herintreders aan de slag. Het percentage vrouwen (militair, reservisten en burger) steeg van 14,3% naar 15,2%.

Uitstroom fors lager

De uitstroom van militairen is met 21% fors lager dan dezelfde periode vorig jaar. Deze daling hangt mogelijk samen met de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord dat alle onderofficieren en officieren bij voldoende functioneren een vaste aanstelling krijgen. Ook is de opleidingsuitval bij initiële opleidingen gedaald van 429 militairen naar 343 militairen. De reguliere uitstroom is gedaald van 559 naar 508, vooral door de keuze van oudere militairen voor de nieuwe diensteinderegeling. Deze militairen blijven dus langer in dienst.

Coronacrisis merkbaar

De impact van de coronacrisis is inmiddels merkbaar. De keuringen en selecties lagen een aantal weken nagenoeg stil, net als de opleidingen. Daardoor stromen minder militairen door naar de operationele eenheden. Inmiddels zijn deze processen weer opgestart. In de volgende rapportage wordt duidelijk of er in 2020 echt een achterstand is opgelopen.