Koning en staatssecretaris verdiepen zich in HR-proeftuinen van Defensie

“De wereld verandert. Dat vraagt om een flexibel inzetbare krijgsmacht. Die moet er staan, of het nu gaat om het bieden van hulp na een orkaan, om te opereren in NAVO-verband of bij te springen tijdens deze COVID-19-pandemie.” Zo vertelt staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Vandaag was zij samen met koning Willem-Alexander op bezoek in Uden om te horen wat de ervaringen zijn in de HR-proeftuinen van Defensie. Daar wordt gewerkt aan toekomstbestendige personeelszaken.

Dit zogenoemde HR-model moet ervoor zorgen dat Defensie nu en in de toekomst kan beschikken over voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Volgens Visser vraagt dat dan ook om een HR-model dat van deze tijd is. “Het moet flexibel zijn en eraan bijdragen om het beste uit onze medewerkers te halen. Ik denk aan het vroegtijdig signaleren en faciliteren van talent, maar ook aan maatwerk zodat iedereen zich verder kan ontwikkelen, in elke levensfase. Deze proeftuinen helpen dat HR-model van de toekomst vorm te geven.”

Het nieuwe HR-model gaat samen met een toekomstbestendig bezoldigingssysteem. Daarmee hoopt Defensie niet alleen personeel te behouden, maar ook nieuw personeel aan zich te binden.

Decentraal ingericht

Bij de proeftuinen worden nieuwe vormen van onder meer werving, selectie, aanstelling en loopbaanontwikkeling in de praktijk getest. De proeftuinen zijn bewust decentraal ingericht: dichterbij de operatie, bij het personeel en bij regionale partners. De ervaringen zijn van belang om het HR-model verder te ontwikkelen. Naast Uden (Volkel) zijn er ook nog proeftuinen op Defensielocaties in Den Helder, Oirschot, De Peel en Utrecht.

Aandacht voor regionale aanpak

De koning en Visser waren vooral geïnteresseerd in de ervaringen met regionale werving en selectie en het maatwerk bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Verder ging de belangstelling uit naar samenwerking met organisaties in de regio, zoals het onderwijs, andere overheden en het bedrijfsleven.