Defensie geeft Nederlandse economie impuls

Defensie geeft de Nederlandse economie de komende 2 jaar een boost van €280 miljoen. Dit bedrag komt bovenop eerder geplande Defensie-investeringen van ongeveer €3 miljard per jaar. Dat gebeurt met het oog op de economische gevolgen van de coronacrisis. Projecten worden versneld in gang gezet om de Nederlandse bouwsector een impuls te geven. De €280 miljoen wordt (versneld) uitgegeven aan de zogenoemde instandhouding van vastgoed. 

Staatssecretaris Barbara Visser.
Staatssecretaris Barbara Visser is zeer content met de maatregelen.

Bovendien wordt de Bernhardkazerne in Amersfoort versneld opgeknapt in de periode 2021-2029. Deze versnellingen zijn onderdeel van de extra impuls in vastgoed die Defensie in 2019 voor 15 jaar had begroot en die nu in 10 jaar wordt uitgegeven. De €10 miljoen om legeringsgebouwen te verbeteren wordt dit jaar uitgegeven, in plaats van in 2023.

Daarnaast heeft Defensie in het kader van de economische gevolgen van de coronacrisis nog een aantal andere maatregelen genomen. Zo zijn bij diverse materieelprojecten de reactietermijnen in lopende aanbestedingen verlengd, enkele contracten verlengd als de markt geen capaciteit had voor een nieuwe aanbesteding en worden betalingen van facturen versneld.

Coronaloket

Ook op andere manieren helpt Defensie bedrijven uit de Defensie- en veiligheidsindustrie in de coronacrisis. Samen met de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is een coronaloket geopend. Hier kunnen Nederlandse bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie zich melden als ze door de coronacrisis bij Defensieprojecten tegen uitdagingen aanlopen.