Coronacrisis bevestigt belang defensie en samenwerking

De coronacrisis is 1 van de grootste uitdagingen voor Europa en de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de aanval op de Twin Towers in 2001 is dit opnieuw een moment waarop ‘het Westen’ zijn opvattingen over veiligheid moet bijstellen. Wat zijn de gevolgen voor het trans-Atlantische veiligheidslandschap en met name de EU en de NAVO? Deze vraag stond gisteren en vandaag centraal tijdens het virtuele EU Defense Washington Forum.

Voor minister Ank Bijleveld-Schouten is het antwoord duidelijk. De ene organisatie hoeft niet aan belang te winnen ten koste van de andere. Bijleveld: “Het tegenovergestelde is waar: een sterke NAVO profiteert van een sterke EU en andersom. Aangezien de wereld er niet veiliger op wordt, neemt het belang van voldoende Defensie-uitgaven en een sterke trans-Atlantische relatie juist alleen maar toe.”

Lessen delen

De coronacrisis bevestigt het belang van Defensie. In de meeste EU-landen spelen krijgsmachten een grote rol bij de bestrijding van het virus. Bijleveld: “Het bevestigt ook dat je van elkaar moet en kunt leren door lessen te delen. In een crisis ben je op allerlei vlakken juist van elkaar afhankelijk. Van het uitwisselen van (militair) materieel tot het ontwikkelen van een vaccin. Het belang van samenwerkingsverbanden neemt alleen maar toe.”

Juist vanwege de toegenomen onveiligheid moeten we volgens Bijleveld vasthouden aan de waarden die Europa en Amerika al 75 jaar verenigen. “Laten we ons het belang goed realiseren: de NAVO is en blijft de hoeksteen van onze veiligheid, ook in de toekomst.”

Kijk om je heen

De minister beseft tegelijkertijd dat een eensgezind Europa essentieel is om niet door anderen uit elkaar te worden gespeeld. “Ook op deze crisis en een mogelijke 2e golf moeten we samen antwoorden vinden, willen we onze onafhankelijkheid niet verliezen. Wat de coronacrisis ook duidelijk heeft gemaakt is het belang van een 360-graden-aanpak. Voor veiligheid moet je naar alle kanten kijken. Direct om je heen, maar ook over de oceaan. En naar uiteenlopende civiele en militaire partijen: andere krijgsmachten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten als universiteiten. Je moet het samen doen.”  

Om op tijd klaar te zijn voor de toekomst, moeten voor Bijleveld ontwikkelingen binnen de NAVO, de EU en de trans-Atlantische samenwerking sneller gaan. Daar hoort wat haar betreft ook een eerlijkere verdeling van de lasten bij. “Ik verwacht dat de coronacrisis een katalysator is voor veiligheidsdreigingen. Daarom moet Defensie juist inzetten op investeringen.”

Het forum werd georganiseerd door de EU-delegatie in de Verenigde Staten en het Brookings Institution.