Belgische waardering voor Commandant der Strijdkrachten

De Belgische minister voor Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin overhandigde luitenant-admiraal Rob Bauer gisteren een hoge Koninklijke onderscheiding. Het gaat om de versierselen van grootofficier in de Kroonorde.

Vergroot afbeelding De Belgische minister voor Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin heeft luitenant-admiraal Rob Bauer de versierselen van grootofficier in de Kroonorde overhandigd.
Beeld: ©Sedeyn Ritchie.

Vanwege het naderende afscheid van de Belgische Chef Defensie generaal Marc Compernol werd Bauer gevraagd naar Brussel te komen. De banden tussen de Belgische en de Nederlandse strijdkrachten zijn de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. In dat kader werden de inzet en gedrevenheid van de Commandant der Strijdkrachten geprezen.

De F-16-inzet vanuit Jordanië en de gezamenlijke luchtruimbewaking kwamen aan de orde. Maar ook de samenwerking bij grote materieelprojecten en de inbreng van Bauer binnen de topoverleggen van de NAVO en EU.

Vriendschap

In zijn dankwoord zei Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer vereerd te zijn. Hij zei het te zien als waardering voor het vele werk dat Belgische en Nederlandse collega’s samen verrichten. Ook onderstreept het wat hem betreft het belang van samenwerking in bondgenootschappen. Speciale aandacht had hij nog voor de vriendschap van hem en zijn vrouw met het echtpaar Compernol.