Antwoord op zienswijzen ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen later (update 28 juli 2020)

(Update 28 juli 2020) - Let op: door onverwachte omstandigheden en de vakantieperiode komt de voorlopige reactienota nog later. Het wordt na de zomer.

Indieners van een zienswijze op een ontwerp-luchthavenbesluit krijgen eind deze maand een antwoord. Dat is enkele weken later dan bedoeld. Het gaat om het besluit Gilze-Rijen.

De voorlopige reactienota op zienswijzen op het ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen zou eigenlijk afgelopen maand verschijnen, maar dat lukte niet. Dat komt onder meer vanwege de beperkte specialistische capaciteit op dit gebied.

De nota die eind juli verschijnt, gaat ook online op deze website. De voorlopige reactienota wordt tevens gestuurd naar de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM).

Reserveveldfunctie

Defensie stuurde 12 juni een voortgangsbericht naar de COVM. Defensie meldde daarin dat het voornemens was de voorlopige reactienota op het zienswijzen ontwerp-luchthavenbesluit in juni te publiceren.

De  werkzaamheden voor het luchthavenbesluit Gilze-Rijen staan nu op een laag pitje in afwachting van het luchthavenbesluit De Peel. Zodra zeker is dat Defensie dit veld kan gebruiken voor jachtvliegtuigen, vervalt voor Gilze-Rijen de reserveveldfunctie voor dit soort toestellen. Normaal gesproken wordt de reactienota pas gepubliceerd als het luchthavenbesluit gereed is. Omdat dit op zich laat wachten en er bovendien veel zienswijzen zijn brengt Defensie toch een voorlopige reactienota uit.

Op een nader te bepalen moment worden de gesprekken met de omgeving voortgezet om tot een gedragen luchthavenbesluit te komen.