Investeer in de veiligheid van Europa!

“We moeten als Europa meer investeren in Defensie. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van Europa, en dus Nederland, ook in de toekomst te borgen.” Hiermee reageert minister Ank Bijleveld-Schouten op het vandaag verschenen rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Daarin zegt de AIV dat zowel de NAVO als de EU essentieel zijn en moeten worden versterkt. Binnen de NAVO moeten de Europese leden een been bijtrekken en hun eerlijke aandeel aan de gezamenlijke veiligheid leveren. Europese landen moeten verantwoordelijkheid nemen op veiligheidsgebied en de eigen veiligheid kunnen verdedigen. Versterking van de ene organisatie leidt ook tot versterking van de andere.

Nieuw stappen zetten

De AIV vindt dan ook dat de EU over eigen handelingsvermogen moet beschikken. Dit om bepaalde veiligheidsvraagstukken zelfstandig het hoofd te bieden. Het gaat om zaken waarvoor de NAVO niet in actie komt of waarvoor de Verenigde Staten geen directe bijdrage wil of kan leveren. Volgens de AIV is het moment daar om nieuwe stappen te zetten.

Bijleveld: “Ik ben het met de AIV eens. De veiligheid van Europa staat onder druk als gevolg van nieuwe dreigingen en ingrijpende geopolitieke verschuivingen. En de COVID-19-crisis heeft die druk alleen maar verhoogd. Europa moet dus meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid.”

Urgent en noodzakelijk

In dit kader is een investering op het terrein van Defensie urgent en noodzakelijk. Het is nodig om een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn en om de veiligheid van Europa, en dus die van onszelf, ook in de toekomst te kunnen blijven borgen.

Een uitgebreide beleidsreactie van het kabinet volgt nog.