Weekoverzicht Defensieoperaties

De Nederlandse beveiligingseenheid (force protection) in het Afghaanse Mazar-e-Sharif heeft een Fins peloton afgelost. Dat opereerde een maand langer dan gepland in het noordwestelijk gelegen Maymana. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 17 tot en met 23 juni.

Vanwege coronabesmettingen op het kamp, konden de Finnen niet eerder worden afgelost. Voordat de Nederlanders arriveerden heeft een Duitse CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair)-eenheid het kamp intensief schoongemaakt.

De Nederlandse militairen vervullen met name beveiligingstaken op Maymana. Het Nederlandse peloton keert naar verwachting begin juli terug naar Mazar-e-Sharif. De Finnen nemen hun taken in Maymana dan weer op zich.

In Afghanistan nemen zo’n 100 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support. Ze trainen en adviseren Afghaanse veiligheidsdiensten. Daarnaast houden militaire adviseurs in Mazar-e-Sharif en Kabul zich bezig met het verbeteren van logistiek en onderhoud. Verder richten ze zich op de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Normaal zijn er ongeveer 50 militairen meer uitgezonden naar Afghanistan. Ze zijn tijdelijk terug in Nederland vanwege COVID-19. Door dit virus zijn voor onbepaalde tijd een aantal trainingsactiviteiten stilgelegd.

Litouwen (video)

Nederland draagt met meer dan 100 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Afgelopen 2 weken schoot de eenheid met scherp met de Pantserhouwitser op het oefenterrein Pabrade.

Aruba

Meer dan 20 mariniers van het 32e Raidingsquadron zijn ingezet vanwege een brand bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal op Aruba.

Donatie Leger des Heils

Defensie heeft bijna 100.000 kilo aan overtollige rantsoenen en meer dan 65.000 liter drinkwater aan het Leger des Heils gedoneerd.

Lopende operaties buitenland:

  • In Irak zijn de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad vanwege COVID-19 gestaakt. Er zijn nog wel militairen in het gebied om de basis draaiende te houden.
  • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden uit het Midden-Oosten en Afghanistan afkomstige beelden. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
  • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. Bij laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels een Nederlandse militair terug om te kijken of de trainingsactiviteiten hervat kunnen worden hervat . De overige Nederlandse militairen in deze missie blijven nog in Nederland.
  • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De militairen binnen de EU-trainingsmissie Mali zijn tijdelijk teruggekeerd naar Nederland vanwege de coronacrisis. De Minusma-missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
  • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.
  • Zr.Ms. De Ruyter is op de terugweg van de missie EMASOH in de Perzische Golf en arriveert komend weekend in Den Helder.

Lopende acties/operaties binnenland:

  • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 45 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.
  • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij België.
  • Defensie levert vanwege COVID-19 nog 8 geneeskundige militairen aan een verzorgingshuis in Dordrecht, een ziekenhuis in Haaglanden en het Militair Revalidatiecentrum Doorn. Daarnaast dragen 5 militairen als stafmedewerker bij aan het bestrijden van de crisis. Ook ondersteunen 10 militairen de voedselbank Nederland 2 keer per week.
  • De taxibaan van Vliegbasis Woensdrecht is tot uiterlijk 1 september 2021 parkeerplaats voor toestellen van de firma Fokker.