Defensieministers willen meer operationeel vermogen EU

Maanden stond de bestrijding van de coronacrisis centraal. Het was dan ook opvallend dat er weer eens ‘gewone’ zaken bovenaan de agenda stonden bij het overleg van de EU-ministers van Defensie. In de zogenoemde Raad Buitenlandse Zaken spraken ze vandaag onder meer over het versterken van het operationele vermogen van de Europese Unie.

Vergroot afbeelding Minister Bijleveld zit aan tafel voor scherm.
De minister tijdens het vorige overleg met haar EU-collega's.

De huidige veiligheidssituatie en geopolitieke ontwikkelingen maken Defensie tot een topprioriteit. Zodoende moet het zelfstandig handelend vermogen van de EU worden vergroot. Minister Ank Bijleveld bepleitte daarom om de ontwikkeling van het Strategisch Kompas voortvarend op te pakken.

Bijleveld: “Zo’n heldere stip op de horizon verduidelijkt de ambitieuze inzet op de NAVO én de EU. Een gedeelde en goed omschreven focus helpt enorm bij het effectief en efficiënt bereiken van onze doelen.”

Dat geldt ook voor het verder vorm geven en verdiepen van gezamenlijke defensie-initiatieven. Denk aan relatief nieuwe zoals de European Peace Facility en Coordinated Maritime Presence. Bij dit laatste initiatief delen EU-lidstaten meer actuele informatie over de veiligheid in belangrijke maritieme zones. Zo versterken de EU én de afzonderlijke landen hun operationele vermogen. 

Omzetten in daden

Ook oudere initiatieven, zoals de permanent gestructureerde samenwerking PESCO, moeten voldoende aandacht blijven krijgen, bespraken de ministers. De inzet om de Europese defensie- en technologie-industrie te versterken, moet in daden worden omgezet. Alleen dan kan Europa de controle vergroten over kritische technologie- en productiecapaciteiten en die versterken. Dit om de afhankelijkheid van andere machten te verkleinen.

Daarnaast wil Nederland dat de EU-missies en operaties zo snel mogelijk weer op volle kracht draaien. Die draaien door de coronacrisis nog beperkt. Uiteraard moet daarbij de veiligheid van het personeel voorop staat.

Impact pandemie op veiligheid

Ondanks het feit dat het niet op de agenda stond, was de coronacrisis indirect toch nadrukkelijk aanwezig. Zoals bij het bespreken van de financiën. Bijleveld: “Zowel bij het versterken van het operationele vermogen, als de doorontwikkeling van defensie-initiatieven, zijn we afhankelijk van politieke wil en de beschikbare financiële middelen. Ik denk echt dat de coronacrisis het belang om te investeren in Defensie en Veiligheid alleen maar heeft vergroot. Maar we weten ook dat onze regeringen worstelen met de financiële effecten van de crisis. Daarom is het in ieder geval belangrijk om samen bewustzijn te creëren over de impact van de pandemie op onze veiligheid.”