Koning spreekt op Territoriaal Operatiecentrum over Defensiesteun coronacrisis

Koning Willem-Alexander heeft gisteren het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) met een bezoek vereerd. Het TOC coördineert nationale militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied en civiel-militaire samenwerking. Het centrum doet dat nu, vanaf de Bernhardkazerne in Amersfoort, voor civiel-militaire bijstand en steunverlening tijdens de coronacrisis.

Het TOC is sinds begin dit jaar operationeel. Het is opgericht vanwege wereldwijde dreigingen die steeds vaker complex, divers en onvoorspelbaar zijn. Nederland heeft een strategische functie als doorvoerland en NAVO-bondgenoten maken hier steeds vaker gebruik van. Een kerntaak van het TOC is het ondersteunen van NAVO-bondgenoten bij grootschalige doorvoeroperaties in Nederland.

De ondersteuning die Defensie al jarenlang levert aan civiele projecten wordt nu vanuit het TOC gecoördineerd. Denk aan het bewaken van objecten of het blussen van grote branden. Vanwege de coronacrisis doet het TOC dat nu voor corona gerelateerde Defensiesteun aan civiele organisaties.

Vooruitblik

De koning kreeg een zogenoemde ‘Commanders Update Brief’ van kolonel Piet Hagenaars, TOC-commandant. Hierin werd een overzicht gegeven van de activiteiten van de afgelopen 24 uur en een vooruitblik geschetst.

Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander medewerkers over de manier waarop het TOC ondersteuning biedt aan operaties. Denk aan de ondersteuning bij planningsprocessen en het opbouwen van een zorghotel. In een ander gesprek deelden zorgverleners en medische planners van Defensie hun ervaringen bij verschillende medische- en zorginstellingen. Als de situatie het toelaat en de medische inzet wordt afgebouwd, gaat het TOC zich weer op zijn kerntaken richten.