Weekoverzicht Defensieoperaties

Op het dieptepunt van de coronacrisis waren er in Nederland bijna 500 militairen actief. Ze hielpen om het coronavirus te beteugelen of de gevolgen ervan te beperken. Inmiddels neemt de behoefte aan militaire bijstand vanuit de civiele instanties af en werd het aantal ingezette militairen afgebouwd naar ongeveer 200. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 6 tot en met 12 mei.

Militair installeert medische apparatuur in calamiteitenhospitaal.

Militairen waren te vinden in onder meer de zorg, bij de voedselbanken, de vreemdelingenopvang en grenscontroles. Ondanks de afbouw stond Defensie ook deze week paraat om indien nodig op te schalen.

Nu er weer medische capaciteit beschikbaar komt voor Defensie zelf, lukt het ook beter om opleidingen en trainingen te hervatten.

Het onbemande toestel van het X-300 Integrator-systeem.

X-300 Integrator.

Caribisch gebied

Ook in het Caribisch gebied zijn vanwege het coronavirus extra Nederlandse militairen ingezet. Het gaat niet alleen om Zr.Ms. Karel Doorman met een ongeveer 200-koppige bemanning. Op Sint Maarten kan een mariniersdetachement de lokale autoriteiten eventueel ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde. Militairen zijn verder ingezet voor maritieme grensbewaking. Op Aruba is daarvoor een 19 militairen tellend detachement van de landmacht gestationeerd met een X-300 Integrator onbemand verkenningssysteem.

Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in Nederland en in het Caribisch gebied.

Straat van Hormuz

Zr.Ms De Ruyter neemt deel aan missie Agenor. Die speelt zich af in en bij de Straat van Hormuz. Met nog een aantal Europese landen zorgt de marine voor beter zicht op de maritieme situatie in de Perzische Golf en de Indische oceaan. Zondag gebeurde er bij een Iraanse raketoefening in de Golf van Oman een ongeluk met doden en gewonden tot gevolg. Een raket, afgevuurd vanaf een Iraans schip trof per ongeluk een ander Iraans marineschip in plaats van het beoogde doelplatform. Zr.Ms. De Ruyter was op dat moment niet in de buurt van het incident.

Afghanistan

De training van Afghaanse veiligheidstroepen is nog steeds opgeschort. Wel waren er oefeningen om de vakkennis op peil te houden. Nederlands, Belgisch en Duits medisch personeel wisselden kennis en ervaring uit. Zo waren er lessen in verschillende hechttechnieken, over anesthesie, pijnbestrijding en intubatie. Ook werden medische evacuaties per helikopter getraind.

Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel deel aan Resolute Support. Zo’n 50 militairen zitten stand-by in Nederland tot het hervatten van de trainingen. De focus van deze missie ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De nieuwe rotatie heeft inmiddels de eerste oefeningen doorlopen.
 • In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad nog steeds stil. Er zijn nog wel militairen in het gebied om de basis draaiende te houden.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in deze missie zijn terug in Nederland.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De militairen binnen EU trainings missie Mali zijn tijdelijk terug gekeerd naar Nederland vanwege de corona crisis. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan bij hun early warning-capaciteit.
 • Zr.Ms. Zeeland voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties en kustwachttaken uit. Tevens verleent het stationsschip hulp bij humanitaire rampen en crises.
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet onder meer de Noordzee van projectielen als zeemijnen en vliegtuigbommen.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 83 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van een bosperceel in de omgeving van Hoorn.