Noodopvang Zoutkamp tijdelijk corona-isolatielocatie asielzoekers

De noodopvang van asielzoekers op de Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp stopt. Het militaire terrein dient de komende 2 weken als isolatielocatie voor met corona besmette bewoners van het asielzoekerscentrum uit Sneek. Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) regelt de verzorging. 

De huidige bewoners van de Lodewijk van Nassaukazerne, ongeveer 90, gaan naar de COA-locaties in Ter Apel en Budel. Vervolgens wordt de kazerne klaargemaakt voor de met corona besmette bewoners van AZC Sneek. Zij gaan samen met hun gezinsleden en huisgenoten 14 dagen in isolatie. In totaal gaat het over ongeveer 60 personen.

De betrokkenen mogen de woonruimte in de isolatieperiode niet verlaten. Ze worden er voorzien van maaltijden, drinken, sanitaire middelen, medische zorg en alle andere levensbehoeften. Na deze periode gaan de mensen terug naar Sneek en worden de gebouwen weer overgedragen aan Defensie.

Kazerne beter geschikt voor isolatie

De aparte opvang moet de niet besmette AZC-bewoners in Sneek beschermen en verspreiding van het virus de kop indrukken. In het asielzoekerscentrum Sneek is het onvoldoende mogelijk om de verschillende groepen te scheiden. De kazerne is hier beter geschikt voor.

Overleg precieze uitvoering

Momenteel overleggen de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid en het COA over de precieze uitvoering van deze militaire bijstand. Uitgangspunt blijft dat Defensie de locatie ter beschikking stelt en dat het COA de uitvoering doet en daarmee ook de verzorging van de besmette asielzoekers.