Europese Defensieministers bespreken gevolgen COVID-19

Alleen als de EU-lidstaten gezamenlijk optreden, kunnen de gevolgen van crises zoals COVID-19 het hoofd worden geboden. Daarbij is een geïntegreerde benadering van groot belang. Een optimaal gebruik van de middelen moet hand in hand gaan met civiele en militaire inzet. Dat benadrukte minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag tijdens een videoconferentie van de informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie.

De Europese bewindslieden bespraken de strategische implicaties van het virus op de middellange- en lange termijn voor het veiligheids- en defensieterrein.

Dit gebeurde tegen een achtergrond waarin de 1e effecten van het virus op de veiligheidssituatie en de geopolitieke verhoudingen zich beginnen af te tekenen. Het is waarschijnlijk dat al ingezette trends in een stroomversnelling komen. Voorbeelden zijn de toenemende instabiliteit in de ring rondom Europa en wereldmachten die zich herpositioneren.

Operationele lessen

Bijleveld onderschreef de noodzaak om missies en operaties onder de paraplu van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid snel te laten reageren op veranderende omstandigheden. Van belang vindt zij ook dat operationele lessen uit de pandemie worden getrokken.

Eveneens belangrijk is dat ‘geleerde lessen’ van deze crisis worden meegenomen in lopende strategische discussies. Dat moet volgens Bijleveld vooral tijdens de ontwikkeling van het strategisch kompas. Ze vroeg daarbij met name aandacht voor het tegengaan van hybride dreigingen en desinformatie rondom COVID-19.

Voortgang op dossiers

De minister benadrukte het belang om ook nu voortgang te blijven boeken op dossiers. Denk hierbij aan het eerder genoemde strategische kompas, de strategische evaluatie van de permanent gestructureerde samenwerking (PESCO) en de totstandkoming van het Meerjarig Financieel Kader.

Bijleveld zei tot slot te hopen dat de crisis een stimulans is om de partnerschappen van de EU en de samenwerking op politiek en operationeel niveau verder door te ontwikkelen.